ရခိုင္ယူနိုက္တက္ေဘာလံုးအသင္းသည္ရခိုင္လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားထြက္ေပၚ

လာေစရန္ရည္ရြယ္ျပီးရခိုင္လူငယ္ကစားသမားေရြးခ်ယ္ပြဲကိုဒီဇင္ဘာလ ၁၄

ရက္ေန႔မွစ၍သံတြဲျမိဳ႕ ငပလီအထကေက်ာင္းကြင္း

၌က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။


လူေရြးပြဲသို႔သံတြဲျမိဳ႕ေပၚနွင့္ရမ္းျဗဲ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕မ်ားမွ

မ်ိဳးဆက္သစ္ရခိုင္လူငယ္မ်ားလာေရာက္အေရြးခံလ်က္ရွိျပီးရခိုင္ယူ-၂၁လူငယ္အသင္း

နည္းျပခ်ဳပ္ဦးဝင္းတင္နွင့္လူငယ္အသင္းနည္းျပအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကေရြးခ်ယ္

လ်က္ရွိသည္။