၂၀၁၇ ရာသီအတြက္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနလ်က္ရွိသည့္ရခိုင္ယူနိုက္တက္

ေဘာလံုးအသင္းသည္ျပည္တြင္းကစားသမားသစ္ေခၚယူမႈအျဖစ္ခ်င္းယူနိုက္

တက္ေနာက္ခံလူေဇာ္၀င္းနွင့္ဟံသာ၀တီအသင္းမွကစားသမားေဟာင္း

ျဖစ္သူကြင္းလယ္ေတာင္ပံကစားသမားျဖစ္သူျမင့္နိုင္တို႔ကိုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို

ေခၚယူျပီးစီးခဲ့သည္။


ရခိုင္ယူနိုက္တက္သည္ေနာက္ခံလူေဇာ္၀င္းနွင့္ေတာင္ပံကစားသမားျမင့္နိုင္

တို႕ကိုတစ္ရာသီစာခ်ဳပ္ျဖင့္ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာအဆိုပါကစားသမားနွစ္ဦးမွာ

အသင္းနွင့္ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္သည္။


စစ္ေတြျမိဳ႕ေ၀သာလီကြင္းတြင္အိမ္ကြင္းအျဖစ္စတင္လက္ခံက်င္းပမည့္

ရခိုင္ယူနိုက္တက္အသင္းသည္လာမည့္ရာသီအတြက္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္

အားျဖည့္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိျပီးလိုအပ္ေသာေနရာမ်ားအားလည္း

ကစားသမားသစ္မ်ားျဖင့္ထပ္မံအားျဖည့္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

#RUFC