ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃)ရက္ေန႔ ညေန(၄)နာရီကသုု၀ဏၰကြ

င္းတြင္ ေအာ္ရီဒူး ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ပြဲစဥ္(၆) စေနေန႔ ပြဲစဥ္အျဖစ္ ရခိုုင္

ယူႏိုုက္တက္ ႏွင့္ ဟံသာ၀တီယူႏိုုက္တက္တိုု႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရာ (၁-၁)ဂိုုးျဖင့္

သေရက်ခဲ့သည္။

ဟံသာ၀တီအေနျဖင့္ ယခုုႏွစ္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္တြင္ အထူးေျခစြမ္းျပေနသည့္

အသင္းႀကီးျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ပြဲစဥ္မ်ားတစ္ေလ ွ်ာက္ ႏိုုင္ပြဲမ်ားဆက္ေနေသာ

အသင္းလည္းျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ ရခိုုင္အသင္း၏

ကစားပံုုေကာင္းသည့္အတြက္ ႏွစ္သင္းစလံုုး ဂိုုးရရွိရန္ အႀကိတ္အနယ္ကစားခဲ့ရၿပီး

ပထပပိုုင္းၿပီးသည္အထိ ဂိုုးသြင္းယူႏိုုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ရခိုုင္တို႔ ဦးေဆာင္ဂိုုးစယူ


ဒုုတိယပိုုင္းပြဲခ်ိန္စသည္ႏွင့္ ဟံသာ၀တီအသင္း စစ္တိုုက္ျမွင့္ ဖိကစား

ခဲ့ၿပီး ဂိုုးသြင္းခြင့္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ သိုု႔ေသာ္ ရခိုုင္အသင္း၏ ေနာက္တ

န္းကာကြယ္ႏိုုင္မႈ၊ ဟံသာ၀တီအသင္းအေနျဖင့္ ဂိုုးရရွိရန္ စိတ္ဆႏၵေစာမႈမ်ားေ

ၾကာင့္ ဂိုုးမ်ားမရရွိခဲ့ေပ။ ရခိုုင္အသင္းမွလည္း ပထမပိုုင္းထက္ ေျခစြမ္းပိုု

မိုုျမွင့္ကစားခဲ့ရာ ပြဲခ်ိန္ (၆၀)မိနစ္တြင္ အသင္း၏ တိုုက္စစ္မွဴး ေက်ာနံပါတ္ (၁၀)

အမ္ဒေရက အသင္းအတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုုးကိုု ေဒါင့္ကန္ေဘာမွ လွလွပပ

သြင္းယူေပးခဲ့သည္။

ေခ်ပဂိုုးျပန္လည္သြင္းယူခဲ့တဲ့ ဟံသာ၀တီ


ရံႈးပြဲမရွိေသးသည့္ ဟံသာ၀တီအေနျဖင့္ ေခ်ပဂိုုးရရွိရန္ အားစိုုက္ကစားခဲ့ရာ ပြဲခ်ိန္

(၈၅)မိနစ္တြင္ ေခ်ပဂိုုးကိုု အသင္းေခါင္းေဆာင္ ေက်ာနံပါတ္(၃) ေအာင္ေဇာ္မွ

သြင္းယူေပးခဲ့သည္။ ထိုု႔ေနာက္ ဒုုတိယပိုုင္း ပြဲခ်ိန္အၿပီးတြင္ ႏွစ္ဖက္အသင္းစလံုုး

ဂိုုးထပ္မံသြင္းယူႏိုုင္ျခင္းမရွိဘဲ (၁-၁)ျဖင့္ သေရက်ခဲ့သည္။